Gudsnamnet i Sverige

Start   |   Info om gudsnamnet   |   Ge tips   |   Länkar

     
 


Erik XIV, regent 1560-1568
Valspråk: Jehovah/Deus dat cui vult (Jehova [Gud]
ger åt vem Han vill)

 
 

Karl IX
Karl IX, regent 1599-1611
Valspråk: Jehovah solatium meum
(Jehova [Gud] är min tröst)
 

 
 

Karl X Gustav
Karl X Gustav, regent 1654-1660
Valspråk: In Jehovah sors mea, Ipse faciet
(I Jehova [Gud] mitt öde, Han skall göra det)

 
 

Karl XI
Karl XI, regent 1660-1697
Valspråk: In Jehovah sors mea, Ipse faciet
(I Jehova [Gud] mitt öde, Han skall göra det)