Gudsnamnet i Sverige

Start   |   Info om gudsnamnet   |   Ge tips   |   Länkar

     
 

Karl IX
Regent 1599-1611
 

 
 

"Kopparmärra" - Karl IX som ryttarstaty på
Kungsportsplatsen i Göteborg

På sockeln finns kungens valspråk:
Iehovah solativm mevm (Jehova [Gud] är min tröst)

 
 


Statyn är skapad av John Börjeson och
invigdes den 7 september 1904 av Oskar II
 


 
 


Karl IX:s Jehovakedja
"Karl IX lät inför sin kröning i Uppsala den 15 mars 1607 tillverka en stor ordenskedja. Den kallades Jehovaorden och på ordenstecknet finns de hebreiska bokstäverna för Jehova." Källa: Livrustkammaren

Jehovaorden genom tiderna

Karl IX:s Jehovaorden

"Jehova-ordens" statuter från år 1778

Motion år 2001 om Jehovaorden

 
 

Kungens medaljerTetragrammet JHWH återfinns med hebreiska
bokstäver på baksidan av medaljerna
 


Exempel på Karl IX:s mynt

Lokalmynt för Trosa