Gudsnamnet i Sverige

Start   |   Info om gudsnamnet   |   Ge tips   |   Länkar

     
 

Karl X Gustav
Regent 1654-1660
 

 
 I ett porträtt på Gripsholms slott syns kungens
valspråk på latin. På svenska kan det uttryckas:
I Jehova [Gud] mitt öde, Han skall göra det
 


Karl X Gustav som ryttarstaty på Stortorget i Malmö
 

 
 

Här syns namnet Jehova som en del i kungens
valspråk: In Jehova sors mea, Ipse faciet
(I Jehova [Gud] mitt öde, Han skall göra det).
Statyn är skapad av John Börjeson och
restes år 1896
 


 
 


I museet på Svaneholms slott finns denna tavla
av Karl X
 


Guldmynt med kungens valspråk

Guldmynt (10 dukater) från 1654